16%
 CAMERA KBVISION-USA KX-1302C 1.3MP
36%
 CAMERA KBVISION-USA KX-2012C4 2.0MP
50%
 CAMERA KX-1301C 1.3 MEGAPIXEL

CAMERA KX-1301C 1.3 MEGAPIXEL

410,000₫

820,000₫

50%
 CAMERA KX-2011C4 2.0 MEGAPIXEL

CAMERA KX-2011C4 2.0 MEGAPIXEL

460,000₫

920,000₫

38%
 ĐẦU GHI HÌNH KX- KX-7104SD6 4 KÊNH

ĐẦU GHI HÌNH KX- KX-7104SD6 4 KÊNH

1,040,000₫

1,690,000₫

30%
 ĐẦU GHI HÌNH KX-7108SD6 8 KÊNH

ĐẦU GHI HÌNH KX-7108SD6 8 KÊNH

1,490,000₫

2,140,000₫

23%
 ĐẦU GHI HÌNH KX-7116H1 16 KÊNH

ĐẦU GHI HÌNH KX-7116H1 16 KÊNH

2,530,000₫

3,300,000₫

15%
 ĐẦU GHI HÌNH KX-7232H1 32 KÊNH

ĐẦU GHI HÌNH KX-7232H1 32 KÊNH

6,100,000₫

7,200,000₫